!mpactTV genoptager arbejdet

PRESSEMEDDELELSE 26/5 2023

Monday overtager væsentlige dele af aktiviteterne i !mpact TV

Produktionerne i det konkursramte Impact TV ApS kan i væsentligt omfang fortsætte i et nystiftet selskab i Monday-gruppen. Det betyder også, at en del af medarbejderne i ImpactTV kan fortsætte med ansættelse i det nystiftede selskab.

Det er resultatet, efter at Monday i en forhandling med kurator har købt de væsentligste aktiviteter ud af konkursboet. Impact TVs tidligere ejer, Thomas Heurlin, fortsætter som kreativ chef i det nystiftede selskab, som får navnet ImpactTV ApS.

“Impact TV har stået for nogle de mest markante og væsentlige tv-programmer i de seneste år, og vi er meget glade for, at det lykkedes os at videreføre de fleste af de  igangværende produktioner sammen med nogle af branchen allerdygtigste tv-folk. Og vi er glade for, at vi får Thomas Heurlin med som kreativ chef i det nye selskab. Han er en af landets absolut bedste programskabere med et helt særligt blik for de opsigtsvækkende fortællinger, som markedet i stigende grad efterspørger,” siger CEO for Monday-gruppen Martin Dalgaard, som også indtræder som administrerende direktør i det nye selskab.

Thomas Heurlin er også glad for udfaldet og sin nye rolle.
“Det har været en vanvittig hård proces både op til og efter konkursen. Jeg er selvfølgelig fortsat ked af, at jeg som ejer har mistet selskabet, men sådan er det jo, når man går konkurs. Til gengæld er jeg virkelig glad for, at nogle af de projekter, jeg har kæmpet for, kan føres videre sammen med en del af medarbejderne. Det har været det vigtigste for mig. Og så ser jeg meget frem til at komme ind i en ny struktur, hvor jeg fuldt ud kan dyrke min kreative og skabende side – det er nu engang det, jeg er bedst til,” siger Thomas Heurlin.

Det nye selskab genoptager med virkning fra i dag de igangværende aktiviteter.

Impact TV produktioner

SHOWREEL
ImpactTV - Danmark

Om Impact TV

VISION OG MISSION MED IMPACT
I Impact arbejder vi for at sikre en bæredygtig virksomhed, der balancerer mellem samfundsforbedrende indholdsproduktion, økonomisk stabilitet og godt arbejdsklima.

OPLYSNING ER GRUNDLAGET FOR SAMFUNDSFORBEDRING
Impact er en idestyret, værdibaseret virksomhed, som producerer faktuelt indhold med det formål at forbedre det danske samfund. Vi er ikke ideologiske, tror ikke på propaganda, men sværger til den dokumentariske og journalistiske nysgerrighed og etik. Vi tror på at en informeret offentlighed er grundlaget for ægte samfundsforbedringer. 

Denne mission er vores ledestjerne. Det vil sige, at det er det måleredskab vi bruger, når vi beslutter hvilke projekter vi går ind i. Vi vurderer altid hvilken virkning vores projekt/fortællinger kan forudses at få. Vi vil ideelt udfolde emner som er samfundsmæssige vigtige, men mediemæssige under fortalte.

Oplagte eksempler kan være: Sirius, Metoo: Sexisme bag skærmen, Giv os naturen tilbage, De Misbrugte Filmbørn, Fri os fra kontanthjælp, Mit liv som luder, Pressens kriminelle håndlanger og Lovløs (podcast).

PLATFORM UAFHÆNGIGHED
På grund af vores nyvundne platform uafhængighed har vi nye muligheder, som udfordrer den måde der traditionelt udvikles og produceres indhold på. Vi opfinder nye måder at arbejde på, da vi ikke kan læne os op ad en allerede etableret praksis. Fordelen er, at vi som udgangspunkt har at ”Content is King”:  Det er derfor den bedste udfoldelse af indholdet som bestemmer hvilke(t) medie(r) det skal udkomme (først) på.

Vi har ingen generelle regler. Det er helt afhængigt af historien. Hvis indhold vurderes også til at have tv-potentiale, skal tv-investeringen også gavne bogen ved at vi kan bruge de ekstra tv-ressourcer på en måde så bogen bliver bedre. Det samme princip gælder podcast. TV belønnes omvendt med optioner på alt indhold.

For mange medvirkende med eksplosive eller skandaløse historier kan det være en fordel at kunne starte med at arbejde med bogformatet, fordi hovedkilder eller centrale medvirkende derigennem har en langt større indflydelse og nemmere kan overskue konsekvenserne ved offentliggørelse end ved en full scale undersøgende tv-dokumentar. Vi har altså bedre muligheder for at hjælpe medvirkende til i højere grad at være medafsender på deres egne historier. Det kræver en stor journalistisk etik fra vores side at håndtere det på den rigtige måde.

ØKONOMI OG MÅL
Impact har udviklet sig organisk ud fra en Indre nødvendighed. Vi er båret af ideen om at skabe bedre indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge, men tjener penge på at lave indhold.

Ved at have den skarpe samfundsforbedrende profil adskiller vi os fra andre produktionsselskaber. Vi fokusere på l de genrer, som vi er bedst til. Det vil sige fakta- og livsstil. På den måde har vi fravalgt f.eks. fiktion og store underholdningsshow. Ved det fokus adskiller vi os fra konkurrenterne, får profil og tiltrækker de rigtige medarbejdere og kunder. Vi er nogle af de få, der kan producere high-end indhold, derfor har vi valgt ikke at konkurrere med de mange, som laver low-end.

MÅLGRUPPER
Vi har en tradition for at være inklusive i vores fortællinger og søge at åbne dem op mod det bredest mulige publikum. Derfor har vi ikke koncentreret os om udvikling af eksklusive dokumentarfilm og arthouse. Vi tror på at samfundsforbedringer skabes med folkeligt initiativ og bred opbakning fra befolkningen. Derfor er vores kommunikation rettet mod det bredest mulige publikum. Når vi f.eks. laver tv om socialt udsatte grupper gør vi det på en måde, så disse grupper også er en del af publikummet. Vi henvender os til den brede befolkning, og ikke som mange traditionelle printmedier, der først og fremmest har de ressourcestærke og beslutningstagerne som modtagere.

Vores fortællinger tager ofte udgangspunkt i det nære almenmenneskelige og personlige, og forbinder det med forholdet til det omgivende samfund. På den måde er det nemmest at fortælle uden at publikum i forvejen skal have forudgående viden, men at denne kan bruges som ammunition i fortællingen.

Der er ingen historier, der er for kontroversielle. Det handler om måden, vi fortæller på. Vi ved at den tabloide fascination giver det bedste udgangspunkt til at gribe fat i publikum, som vi så med identifikation og fortællemæssig strategi skal gøre klogere.

Vores udgangspunkt er klassisk dramaturgi. Vores historier lever af konflikt.  Impact skal prioritere at udvikle nye koncepter inden for livsstil med indhold. Hvis historien er vigtig, skal den fortælles med humor. Du bliver sjovt nok klogere.

Impact Tv
Impact Tv