Om Impact Press / Momenta

Impact Press har siden starten af 2021 udgivet debatskabende nonfiktion og stærke fortællinger i bogformat. I 2022 fusionerede Impact Press med Forlaget Momenta.
Begge forlag er nu under ledelse af forlægger og journalist Olav Skaaning Andersen, men de beholder hver deres profil.

Impact Press’ vision er at bidrage til samfundsdebatten med personlige historier fra underbelyste vinkler og offentlige historier, der udspringer af kritisk stillingtagen.

Impact Press er en knopskydning af Impact TV, og i samarbejde med både tv- og podcastproduktion, vil vi udfordre den måde, der traditionelt udvikles og produceres historier på – med forfatteren og historien i fokus.

Gyldendal er medejere af forlaget og hjælper med distribution, tryk og salg.

Impact Press / Momenta udgivelser

Impact Tv
Impact Tv